skip to content


In deze tijd zijn er helaas veel mensen die het moeilijk hebben, de financiële crisis heeft niet alleen mensen en bedrijven geraakt; onze gezelschapsdieren zijn daarmee helaas ook vaak de dupe.

Als mensen het niet meer voor hun gezelschapsdieren kunnen betalen zien we vaak dat mensen hun dierlijke gezinsleden moeten afstaan ... terwijl je juist je maatje(s) in een moeilijke periode toch zeker niet kunt missen?! Ook moeten we niet vergeten dat sociale relaties tussen mensen en dieren positieve en zelfs een therapeutische werking op elkaar kunnen hebben. Daarom willen wij mensen, waar nodig, ondersteunen met voeding en benodigdheden voor hun gezelschapsdieren - hun levensgezel!

Zonder sponsors en donateurs zijn we echter nergens! Dit project is van iedereen voor iedereen: met ons allen kunnen we elkaar hulp bieden. Wat zou jij kunnen doen?!

 

 

 Zie ook onze Facebook pagina: https://nl-nl.facebook.com/dierenvoedselbankhaaglanden

 

 

Bestedingen Dierenvoedselbank Haaglanden

De voornaamste uitgaven van de Dierenvoedselbank zijn het aanschaffen van dierenvoer, als er niet voldoende ingezameld is om de dieren van voedsel te voorzien. Daarnaast wordt er huur betaald voor de ruimten voor opslag van dierenvoedsel en het maken van de dierenvoedselpakketten. Ook zijn er kosten voor het distribueren van de paketten van de centrale opslag naar de uitgiftepunten. Zie ook:  https://www.geef.nl/nl/doel/dierenvoedselbank-haaglanden/anbi

 

 

Hartelijk dank voor uw steun!

 

  De Dierenvoedselbank Haaglanden is opgezet door

Stichting Knaagdierenopvang het Knagertje,

welke is aangesloten bij de

Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties

 

 

Copyright dierenvoedselbank.org © 2014 - 2020